Zarząd towarzystwa

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Nauk

o Człowieku i Ewolucji:

 

Bogusław Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – przewodniczący PTNCE

Przemysław Żywiczyński (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń) – I zastępca przewodniczącego

Katarzyna A. Kaszycka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) – II zastępca przewodniczącego

Irmina Sukiennik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – skarbnik

Agnieszka Żelaźniewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – sekretarz

 

Członkowie Zarządu Towarzystwa :

 

Łukasz Budzicz  (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)

Dariusz Danel (Polska Akademia Nauk, Wrocław)

Krzysztof Kościński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Wioletta Nowaczewska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Piotr Sorokowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Sławomir Wacewicz (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń)