Szkoła Wiosenna 2014

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
wraz z
Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zorganizowali w terminie: 25-27.04.2014

 

SZKOŁĘ WIOSENNĄ

Z PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ

 dla studentów i doktorantów

  
Szkoła odbyła się we Wrocławiu – Instytut Psychologii (25.04.2014)  oraz w Szklarskiej Porębie – schronisko “Hala Szrenicka” (26-27.04.2014)
Organizatorami tego wydarzenia byli:
dr Piotr Sorokowski  i  Agnieszka Sabiniewicz

 

Prowadzącymi zajęcia byli:

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski (Katedra Biologii Człowieka, UWr),

prof. dr hab. Andrzej Szmajke (Instytut Psychologii UO),

dr Dariusz Danel (Zakład Antropologii PAN),

dr Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii, UWr)

 

Szczegółowa relacja:

Zajęcia rozpoczęły się we wrocławskim Instytucie Psychologii  wykładem  profesora Bogusława Pawłowskiego (Katedra Biologii Człowieka UWr),  dotyczącym miejsca psychologii ewolucyjnej wśród nauk pokrewnych. W kolejnym wykładzie profesor Andrzej Szmajke (Instytut Psychologii UO) odniósł się do kryteriów fizycznej atrakcyjności sylwetki człowieka. Ostatnie zajęcia tego dnia poprowadził doktor Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr) na temat publikowania artykułów w zagranicznych czasopismach.

Następna, warsztatowa część Szkoły, miała miejsce w Szklarskiej Porębie, w schronisku Hala Szrenicka. Indywidualne pomysły na badania omawiane były w trzyosobowych zespołach, konsultowanych po kolei przez każdego z trzech prowadzących: dr Piotra Sorokowskiego, dr Dariusza Danela (Instytut Antropologii PAN) i prof. Pawłowskiego.

Na Szkołę Wiosenną zostało zakwalifikowanych 12 studentów i doktorantów, którzy zgłosili najciekawsze projekty badawcze z zakresu psychologii ewolucyjnej. Byli wśród nich przedstawiciele psychologii, pedagogiki, biologii i neurobiologii z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Poznania i Bydgoszczy.

 WarsztatyPsychEwoluc 012 SWPE1