Szkoła Wiosenna 2018

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zapraszają studentów i doktorantów na:

 

V Szkołę Wiosenną

Psychologii Ewolucyjnej

 

Zajęcia odbędą się w terminie 4 – 6 maja (piątek – niedziela)

w miejscowości Głuchołazy.

 

Temat przewodni tegorocznej Szkoły:

 

„Między kulturą a ewolucją”

 

Szkoła Wiosenna Psychologii Ewolucyjnej jest wydarzeniem edukacyjnym o charakterze interdyscyplinarnym, zaadresowanym zarówno do studentów jak i doktorantów. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, którzy są zainteresowani perspektywą ewolucyjną w badaniach nad ludzkim zachowaniem. Tegoroczna Szkoła skupiać się będzie wokół zagadnień psychologicznych związanych z kulturą i ewolucją. Warsztaty i wykłady odbywać się będą w hotelu Aspen, w Głuchołazach.

Misją Szkoły jest wspieranie i rozwijanie młodych badaczy, oraz popularyzacja perspektywy ewolucyjnej w badaniu ludzkiego zachowania. Ponadto Szkoła pełni rolę platformy integracyjnej, która pozwala młodym badaczom na nawiązywanie współpracy badawczej z innymi uczestnikami i zaproszonymi naukowcami.

Tematy warsztatów

 

Warsztat: Jak uprawiać psychologię (też między-kulturową i ewolucyjną)? Oczywiście more geometrico! Część 1: miara znaczenia, Część 2: znaczenie miar

dr hab. prof. UKSW, Jan Cieciuch

 

Warsztat: Wybrane metody psychofizjologiczne i obserwacyjne w badaniach nad emocjami

dr hab. Łukasz D. Kaczmarek

 

Warsztat: Kreatywne wymyślanie tematów badawczych

dr Agnieszka Sorokowska

 

Wykład: Dlaczego ewolucjoniści powinni badać zjawiska kulturowe

dr hab. prof. UWr Piotr Sorokowski

 

Wykład: Ewolucyjne myślenie w badaniach kulturowych

dr Martin Lang

 

Warsztat: Tworzenie projektów badawczych w praktyce

  1. Sorokowski, J. Cieciuch, Ł.D. Kaczmarek, A. Sorokowska

 

Koszt

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dotyczyć będą jedynie pobytu uczestników w Głuchołazach, w hotelu Aspen: 200 zł za dwie noce bez wyżywienia lub 340 zł z wyżywieniem (płatne na miejscu). Koszt pobytu i wyżywienia studentów i doktorantów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zostanie pokryty ze środków Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszyscy uczestnicy we własnym zakresie dojeżdżają do Nysy, skąd wspólnie pojedziemy autokarem na miejsce konferencji na koszt organizatora.

 

Zgłoszenia

 

Podstawą do przyjęcia uczestników jest nadesłanie abstraktu zawierającego pomysł na badanie empiryczne z zakresu psychologii ewolucyjnej (do 300 słów). Abstrakty można nadsyłać do dnia 8 kwietnia na adres szkolaewolucyjna@gmail.com. Ewentualne pytania dotyczące abstraktów można kierować pod ten sam adres.

Opisy badań nie muszą być szczegółowe. Podczas warsztatów będzie można skonsultować projekt z ekspertami i wspólnie z nimi dopracować szczegóły.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zbyt wysokiej liczby chętnych, o przyjęciu na warsztaty zdecyduje jakość abstraktu z planem badawczym (pomysłowość i realność wykonania).

 

Prowadzący zajęcia

 

dr Martin Lang jest absolwentem Religioznawstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, obecnie jest zatrudniony jako postdoc na wydziale Biologii Ewolucyjnej Człowieka na Uniwersytecie Harvarda. W ramach pracy naukowej prowadzi badania na takie tematy jak: wpływ muzyki i synchronizacji na współpracę międzyludzką, rola rytuałów w promowaniu uczciwości oraz relacje między zachowaniami rytualnymi a lękiem. Jego artykuły były publikowane między innymi w czasopismach: Biological Psychology, Current Biology oraz Cognitive Science.

https://scholar.google.com/citations?user=xMQTDugAAAAJ&hl=en

 

dr hab. prof. UKSW, Jan Cieciuch zajmuje się szeroko rozumianą psychologią osobowości. W badaniach trzyma się empirycznego gruntu, ale wędruje w kierunku teoretycznych syntez. Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, z czego połowa to artykuły w czasopismach z Impact Factor, cytowane ponad 2000 razy. Ostatnio opuścił na chwilę świat idei i został Dyrektorem Instytutu Psychologii UKSW (z poetyckiego opisu autora).

https://scholar.google.pl/citations?user=U-_1pMYAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

dr hab. Łukasz D. Kaczmarek. Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej oraz kierownik Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi badania z obszaru psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychofizjologii. Autor kilkunastu tekstów z listy JCR. Laureat nagród Pozytyw 2014 i 2016 za najlepsze publikacje naukowe z obszaru psychologii pozytywnej przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej.

https://scholar.google.pl/citations?user=otoiwcEAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

dr Agnieszka Sorokowska jest kierownikiem Pracowni Badań nad Węchem i Smakiem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka 70 prac w czasopismach z listy JCR, laureatka wielu nagród o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, w tym Linda Mealey Award nadanej przez International Society for Human Ethology oraz nagrody naukowej im. Jana Strzałko przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.

https://scholar.google.pl/citations?user=RqNAcx0AAAAJ&hl=pl&oi=ao\

 

dr hab. prof. UWr Piotr Sorokowski jest dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania w zakresie kulturowych i ewolucyjnych aspektów funkcjonowania człowieka. Opublikował prawie 100 prac naukowych, w tym w takich czasopismach naukowych jak Nature, Evolution and Human Behavior, Journal of Cross-Cultural Psychology

https://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=pl

 

kontakt: szkolaewolucyjna@gmail.com

 

Organizatorzy:

dr hab. Piotr Sorokowski, Agata Groyecka, Michał Misiak