Składki członkowskie

Opłaty członkowskie płatne są jednorazowo, w styczniu, za cały rok kalendarzowy lub dwa kolejne lata, a ich wysokość zależy od typu członkostwa oraz od długości opłacanego okresu.

 

Tabela Opłat Członkowskich
 
Typ Członkostwa  Wysokość składki

Opłata roczna

Składka zwykła 45 PLN
Składka studencka 30 PLN

Opłata za dwa kolejne lata

Składka zwykła 80 PLN
Składka studencka 50 PLN

 

Opłat członkowskich należy dokonywać na konto Towarzystwa (mBank):
 56 1140 2004 0000 3102 7495 8319