Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Historia

Burzliwy rozwój dyscyplin, które patrzą na wiele naukowych kwestii z perspektywy ewolucyjnej (np. antropologia ewolucyjna, psychologia ewolucyjna, ewolucyjna ekologia behawioralna człowieka, medycyna ewolucyjna, ewolucyjna lingwistyka czy literaturoznawstwo etc) skłonił nas do założenia towarzystwa naukowego, które skupia wszystkich zainteresowanych ewolucyjnymi uwarunkowaniami zarówno morfologią, fizjologią, jak i zachowaniami czy preferencjami człowieka.

W ten sposób narodziło się Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji, którego celem jest stowarzyszenie naukowców i studentów różnych dziedzin zainteresowanych ewolucyjną perspektywą w badaniach nad biologią, ekologią, zachowaniem i kulturą człowieka. Kierując się mottem: Ewolucja kluczem do zrozumienia człowieka, pragniemy stworzyć swoistą platformę ewolucyjną oraz przełamywać bariery między tradycyjnymi podziałami różnych nauk o człowieku.

Logo towarzystwa – układające się w ludzką twarz litery skrótu nazwy towarzystwa (PTNCE) – jest wielokolorowe, tak jak wielodziedzinowy (interdyscyplinarny) jest charakter stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Misją Towarzystwa.