Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

Adres siedziby: ul. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław

Telefon: 71 37-52-518

Adres email: ptnce@ptnce.pl

Strona www: ptnce.pl

Konto bankowe: 29 1140 2004 0000 3902 7915 3954 (mBank).
Na konto można wpłacać opłaty członkowskie, opłaty na cele statutowe oraz darowizny.
W przypadku darowizny w tytule przelewu proszę wpisać: darowizna na cele statutowe.

KRS: 0000485996
NIP: 897-179-42-19
REGON: 022296650