Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Filmy

popularyzujące ewolucyjną perspektywę w badaniach nad człowiekiem

Budzicz Ł., 2017, Ewolucyjny przewodnik po zjawiskach kulturowych
Elżanowski A., Pawłowski B. (i in.), 2018, Darwin a etyka
Nowaczewska W., 2017, Kiedy i gdzie powstaliśmy i czy byliśmy sami?
Pawłowski B. (i in.), 2015, Czy człowiek jest małpą?
Pawłowski B. (i in.), 2015, Czy wiara w egzorcyzmy ma ewolucyjne podstawy?
Pawłowski B. (i in.), 2016, Psychologia ewolucyjna: twarda nauka czy kwestia interpretacji?
Pawłowski B., 2017, Ewolucyjne aspekty rywalizacji o status
Pawłowski B. (i in.), 2017, Czy osoby niebędące biologami powinny znać ewolucję?
Pawłowski B. (i in.), 2017, Darwin w szkole. Potrzebny czy nie?
Żywiczyński P., Wacewicz S., 2016, Ewolucja języka