Log in
Polish Society for Human and Evolution Studies
PTNCE

Videos

popularizing evolutionary view in human research

Budzicz Ł., 2017, Ewolucyjny przewodnik po zjawiskach kulturowych
Elżanowski A., Pawłowski B. (i in.), 2018, Darwin a etyka
Nowaczewska W., 2017, Kiedy i gdzie powstaliśmy i czy byliśmy sami?
Pawłowski B. (i in.), 2015, Czy człowiek jest małpą?
Pawłowski B. (i in.), 2015, Czy wiara w egzorcyzmy ma ewolucyjne podstawy?
Pawłowski B. (i in.), 2016, Psychologia ewolucyjna: twarda nauka czy kwestia interpretacji?
Pawłowski B., 2017, Ewolucyjne aspekty rywalizacji o status
Pawłowski B. (i in.), 2017, Czy osoby niebędące biologami powinny znać ewolucję?
Pawłowski B. (i in.), 2017, Darwin w szkole. Potrzebny czy nie?
Żywiczyński P., Wacewicz S., 2016, Ewolucja języka