Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Książki

popularyzujące ewolucyjną perspektywę w badaniach nad człowiekiem

Książki autorstwa członków PTNCE
Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford – Ways to protolanguage 3
Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford – Ways to protolanguage 3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław 2014.
Grazyna Jasienska – The Fragile Wisdom
Grazyna Jasienska – The Fragile Wisdom. Harvard University Press, 2013.
Bogusław Pawłowski (red.) – Biologia atrakcyjności człowieka
Bogusław Pawłowski (red.) – Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Bogusław Pawłowski, Tomasz Ulanowski – Nagi umysł
Bogusław Pawłowski, Tomasz Ulanowski – Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016.
J. Polowczyk, H. Witczak, M. Błaszak (red.) – Podejście ewolucyjne (...)
Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak (red.) – Podejście ewolucyjne w naukach społecznych. CeDeWu, Warszawa 2018.
Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz – Ewolucja języka
Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz – Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.
Książki innych autorów
David Buss – Ewolucja pożądania
David Buss – Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary. GWP, Gdańsk 2000 (wyd. I).
Evolution of Desire. Strategies of Human Mating, 1994.
David Buss – Psychologia ewolucyjna
David Buss – Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje. GWP, Gdańsk 2001.
Evolutionary Psychology: the New science of the Mind, 1999.
David Buss – Zazdrość. Niebezpieczna namiętność
David Buss – Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Dlaczego zazdrość jest nierozłączna z miłością i seksem. GWP, Gdańsk, 2002 (wyd. I).
The Dangerous Passion. Why Jealousy is as Necessary as Love and Sex, 2000.
David Buss – Morderca za ścianą
David Buss – Morderca za ścianą. Zabójcze skłonności ludzkiego umysłu. GWP, Sopot 2007 (wyd. I).
Murderer Next Door. Why Our Mind Is Designed to Kill, 2005.
Cindy M. Meston, David Buss – Dlaczego kobiety uprawiają seks
Cindy M. Meston, David Buss – Dlaczego kobiety uprawiają seks. Motywacje seksualne – od przygody po zemstę. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010 (wyd. I).
Why Women Have Sex, 2009.
Richard Dawkins – Samolubny gen
Richard Dawkins – Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (wyd. I).
The Selfish Gene, 1976.
Richard Dawkins – Ślepy zegarmistrz
Richard Dawkins – Ślepy zegarmistrz. Jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994 (wyd. I).
The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design, 1986.
Richard Dawkins – Rzeka genów
Richard Dawkins – Rzeka genów. Darwinowski obraz życia. Wydawnictwo CiS, Warszawa 1995 (wyd. I).
River Out of Eden: A Darwinian View of Life, 1995.
Richard Dawkins – Najwspanialsze widowisko świata
Richard Dawkins – Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji. Wydawnictwo CiS, Warszawa 2010.
The Greatest Show On Earth: The Evidence For Evolution 2009.
Frans de Waal – Małpa w każdym z nas
Frans de Waal – Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka? Copernicus Center Press, 2017.
Our Inner Ape: The Best and Worst of Human Nature, 2005.
Frans de Waal – Bonobo i ateista
Frans de Waal – Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych. Copernicus Center Press, 2014.
The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism Among the Primates, 2013.
Frans de Waal – Małpy i filozofowie
Frans de Waal – Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność? Copernicus Center Press, 2013.
Primates and Philosophers: How Morality Evolved, 2006.
Frans de Waal – Bystre zwierzę
Frans de Waal – Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press, 2016.
Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, 2016.
Robin Dunbar – Pchły, plotki a ewolucja języka
Robin Dunbar – Pchły, plotki a ewolucja języka. Dlaczego człowiek zaczął mówić? Copernicus Center Press, Kraków 2009 (wyd. I).
Grooming, Gossip, and the Evolution of Language, 1997.
Robin Dunbar – Nowa historia ewolucji człowieka
Robin Dunbar – Nowa historia ewolucji człowieka. Copernicus Center Press, Kraków 2014.
The Human Story. A New History of Mankind’s Evolution, 2004.
Robin Dunbar – Człowiek. Biografia
Robin Dunbar – Człowiek. Biografia. Copernicus Center Press, Kraków 2015.
Human Evolution, 2014.
Robin Dunbar – Anatomia miłości i zdrady
Robin Dunbar – Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka? Copernicus Center Press, Kraków 2016.
The Science of Love and Betrayal, 2012.
Clive Gamble, John Gowlett, Robin Dunbar – Potęga mózgu
Clive Gamble, John Gowlett, Robin Dunbar – Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł. Copernicus Center Press, Kraków 2017.
Thinking Big: How the Evolution of Social Life Shaped the Human Mind, 2014.
Winfried Henke, Ian Tattersall (red.) – Handbook of Paleoanthropology
Winfried Henke, Ian Tattersall (red.) – Handbook of Paleoanthropology. Springer, 2015.
Robin McKie – Małpolud
Robin McKie – Małpolud. Opowieść o ewolucji człowieka, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001.
Ape Man: Adventures in Human Evolution, 2000.
Steven Pinker – Jak działa umysł
Steven Pinker – Jak działa umysł. Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
How the Mind Works, 1997.
Steven Pinker – Tabula rasa
Steven Pinker – Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. GWP, Sopot 2005 (wyd. I).
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, 2002.
Steven Pinker – Zmierzch przemocy
Steven Pinker – Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2015.
The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, 2011.
Marcin Ryszkiewicz – Homo sapiens. Meandry ewolucji
Marcin Ryszkiewicz – Homo sapiens. Meandry ewolucji. Wydawnictwo CiS, Warszawa 2013.