Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Lista członków PTNCE

Lista zawiera tylko tych członków PTNCE, którzy nadesłali formalne zgody na umieszczenie ich danych na publicznej stronie Towarzystwa. Lista będzie uzupełniana wraz z napływem zgód od pozostałych członków.

Nasza Polityka Prywatności
Nasza Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Czy zbieramy / przetwarzamy dane o użytkownikach strony PTNCE?
Nie zbieramy żadnych danych o użytkownikach naszej strony.
Nie stosujemy profilowania użytkownika.
Nie używamy ciasteczek (cookies).
Jak przetwarzamy dane osobowe członków naszego towarzystwa?
Zgodnie ze Statutem, kandydat na członka PTNCE przedkłada Zarządowi Towarzystwa formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane osobowe, m.in. nazwisko, e-mail, afiliację. Na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dwóch listów rekomendacyjnych Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa. Dane osobowe członków PTNCE zawarte w ich formularzach zgłoszeniowych są więc dostępne dla członków Zarządu PTNCE.
W formularzu zgłoszeniowym kandydat podaje również, czy i które z jego danych osobowych będą mogły zostać upublicznione na stronie internetowej PTNCE na liście członków. Dane te obejmują imię i nazwisko, afiliację (bez adresu pocztowego), adres e-mail, adres osobistej strony www. Członek PTNCE może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę. Napisz do nas, jeśli chcesz, by Twoje dane zostały zmienione, uzupełnione lub usunięte.
W przypadku braku żądania usunięcia danych osobowych przez ich właściciela, dane te przechowujemy bez ograniczeń czasowych.
W jakim celu publikujemy listę członków i ich dane osobowe?
Lista członków wraz z danymi o nich:
ułatwia nawiązywanie kontaktów między osobami o podobnych zainteresowaniach badawczych oraz kontaktów między przedstawicielami mediów a członkami Towarzystwa,
pomaga kandydatom na członków PTNCE znaleźć osoby, które ich zarekomendują (tylko członkowie PTNCE mogą rekomendować kandydatów),
pozwala zorientować się, w jakich dziedzinach nauki działają członkowie PTNCE oraz z jakich krajów pochodzą, a to pozwala lepiej poznać specyfikę naszego towarzystwa,
pozwala zweryfikować autentyczność naszego towarzystwa i jego członków.
Kto administruje danymi osobowymi?
Sekretarz PTNCE, Agnieszka Żelaźniewicz przechowuje formularze zgłoszeniowe kandydatów na członków PTNCE oraz wszelką późniejszą korespondencję papierową i elektroniczną dotyczącą danych osobowych członków.
Skarbnik PTNCE, Judyta Nowak przetwarza dane dotyczące opłat członkowskich.
Prowadzący stronę internetową Towarzystwa, Krzysztof Kościński zarządza internetową bazą danych o członkach i udostępnianiem tych danych w formie Listy Członków na stronie internetowej.
W jaki sposób chronimy dane osobowe członków PTNCE?
Dostęp do internetowej bazy danych zawierającej dane osobowe członków jest zabezpieczony hasłami. Hasło umożliwiające odczyt wszystkich danych osobowych członków (również tych niedostępnych publicznie) znane jest tylko członkom Zarządu Towarzystwa. Hasło umożliwiające modyfikację internetowej bazy danych osobowych (w tym dodawanie i usuwanie danych) znane jest tylko osobie prowadzącej stronę internetową PTNCE – Krzysztofowi Kościńskiemu.
Adresy e-mailowe członków są na naszej stronie wyświetlane w sposób zapobiegający ich rozpoznanie przez roboty internetowe (znak @ w adresie e-mailowym jest zastąpiony wyrażeniem [q]).
Danych osobowych członków PTNCE nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym.
Z członkami PTNCE kontaktujemy się tylko drogą e-mailową.
Informacja końcowa:
Nasza Polityka Prywatności respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).

Kliknij znak @ przy nazwisku danej osoby, by napisać do niej email. Kliknij WWW przy nazwisku osoby, by przejść do jej strony internetowej.
W adresach emailowych członków PTNCE należy zastąpić wyrażenie [q] znakiem @.

1.Ines Adornetti
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
2.Anna Apanasewicz
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
3.Małgorzata Arlet
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
4.Anna Bańbura
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
5.Jakub Binter
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
6.Mateusz Blukacz
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
7.Thomas Bode
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV), Kolonia
8.Małgorzata Bonar
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
9.Barbara Borkowska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
10.Martha Borras
University of St Andrews, St Andrews
11.Monika Boruta-Żywiczyńska-
12.Jeanne Bovet
Institute for Advanced Study, Tuluza
13.Łukasz Budzicz
Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
14.Alessandra Chiera
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
15.Anna Chmielińska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
16.Piotr Chruszczewski
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
17.Elżbieta Cieplak
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
18.Zsófia Csajbók
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
19.Wioletta Czernicka
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
20.Dariusz Danel
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
21.Francesco Ferretti
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
22.Vojtěch Fiala
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
23.Martin Fieder
Department of Anthropology
University of Vienna, Wiedeń
24.Bernhard Fink
University of Göttingen, Getynga
25. W. Tecumseh Fitch
Department of Cognitive Biology
University of Vienna, Wiedeń
26.Natalia Frankowska
Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS, Warszawa
27.Andrzej Galbarczyk
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
28.Katarzyna Gałasińska-Grygorczuk
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS, Warszawa
29.Beata Glinkowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki, Łódź
30.Aleksandra Gomuła
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk, Wrocław
31.Jan Havlíček
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
32.Cleve Hicks-
33.Pavlína Hillerová-
34.Grażyna Jasieńska
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
35.Wiktoria Jędryczka
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
36.Peter K. Jonason
Department of General Psychology
Uniwersytet Padewski, Padwa
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
37.Kasper Kalinowski
Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
38.Katarzyna A. Kaszycka
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
39.Wilhelm Klatt
Institute of Psychology
University of Bern, Berno
40.Karel Kleisner
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
41.Magdalena Klimek
Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
42.Aleksandra Knapik
Komisja Nauk Filologicznych
Polska Akademia Nauk, Wrocław
43.Michał Kosakowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
44.Krzysztof Kościński
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
45.Marta Kowal
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
46.Jan Kozłowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
47.Marcin Langer
Instytut Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski, Katowice
48.Linda H. Lidborg
Department of Psychology
Durham University, Durham
49.Jitka Lindová
Faculty of Humanities
Uniwersytet Karola, Praga
50.Janek Lobmaier
Institute of Psychology
University of Bern, Berno
51.Jerzy Luty
Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
52.Wojciech Małecki
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
53.Urszula Marcinkowska
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
54.Michał Marzec-Remiszewski
Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
55.Jacek Mianowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
56.Magdalena Mijas
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
57.Karolina Miłkowska
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
58.Michał Misiak
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
59.Rafał Miśta
Instytut Studiów Społecznych
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
60.Judit Mokos
Department of Plant Systematics, Ecology and Theoretical Biology
Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt
61.Martyna Molak-Tomsia
Centrum Nowych Technologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
62.Małgorzata Mucha
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Warszawski, Wrocław
63.Jagoda Nawrocka
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
64.Ilona Nenko
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
65.Wioletta Nowaczewska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
66.Tomasz Nowak
Department of Anthropology
Baylor University, Waco (Teksas)
67.Judyta Nowak-Kornicka
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
68.Juan Olvido Perea-Garcia
Narodowy Uniwersytet Singapuru, Singapur
69.Sylwester Orzechowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
70.Bogusław Pawłowski
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
71.Michał Pietruszewski
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
72.Barbara Pietrzak
Instytut Zoologii, Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
73.Katarzyna Pisanski
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
74.Justyn Piskorski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
75.Piotr Podlipniak
Instytut Muzykologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
76.Jan Poleszczuk
Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
77.Adam Putz
Institute of Psychology
University of Pécs, Pecz
78.Katarzyna Rogalska-Chodecka
Katedra Italianistyki, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
79.Jan Rybak
Zakład Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
80.Pavel Šebesta
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
81.Marta Sibierska
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
82.Daniel Sokołowski
Department of Neuromedicine and Movement Science
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
83.Piotr Sorokowski
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
84.Rodrigo Juan Soto-Lopez
Departamento de Etología
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Meksyk
85.Zuzana Štěrbová
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
86.Ida Studzińska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Warszawski, Wrocław
87.Edit Szabó
University of Pécs, Pecz
88.Anna Szala
Oakland University, Rochester, Michigan
89.Aleksandra Szczepańska
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
90.Aleksandra Szymków-Sudziarska
Instytut Psychologii, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Uniwersytet SWPS, Sopot
91.Konrad Talmont-Kamiński
Zakład Kognitywistyki Społecznej, Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
92.Aleksandra Tołopiło
Instytut Psychologii, Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS, Warszawa
93.Jitka Třebická Fialová
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
94.Vit Třebický
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
95.Petr Tureček
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
96.Maximilian von Andrian-Werburg
Institut Mensch-Computer-Median
Uniwersytet w Würzburgu, Würzburg
97.Sławomir Wacewicz
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Center for Language Evolution Studies
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
98.Jacek Wiewiorowski
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
99.Lidia Wojtycka
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
100.Przemysław Zdybek
Instytut Psychologii
Uniwersytet Opolski, Opole
101.Anna Ziomkiewicz-Wichary
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
102.Agnieszka Żelaźniewicz
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
103.Przemysław Żywiczyński
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń