Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Lista członków PTNCE

Lista zawiera tylko tych członków PTNCE, którzy nadesłali formalne zgody na umieszczenie ich danych na publicznej stronie Towarzystwa. Lista będzie uzupełniana wraz z napływem zgód od pozostałych członków.

Nasza Polityka Prywatności
Nasza Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Czy zbieramy / przetwarzamy dane o użytkownikach strony PTNCE?
Nie zbieramy żadnych danych o użytkownikach naszej strony.
Nie stosujemy profilowania użytkownika.
Nie używamy ciasteczek (cookies).
Jak przetwarzamy dane osobowe członków naszego towarzystwa?
Zgodnie ze Statutem, kandydat na członka PTNCE przedkłada Zarządowi Towarzystwa formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane osobowe, m.in. nazwisko, e-mail, afiliację. Na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dwóch listów rekomendacyjnych Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa. Dane osobowe członków PTNCE zawarte w ich formularzach zgłoszeniowych są więc dostępne dla członków Zarządu PTNCE.
W formularzu zgłoszeniowym kandydat podaje również, czy i które z jego danych osobowych będą mogły zostać upublicznione na stronie internetowej PTNCE na liście członków. Dane te obejmują imię i nazwisko, afiliację (bez adresu pocztowego), adres e-mail, adres osobistej strony www. Członek PTNCE może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę. Napisz do nas, jeśli chcesz, by Twoje dane zostały zmienione, uzupełnione lub usunięte.
W przypadku braku żądania usunięcia danych osobowych przez ich właściciela, dane te przechowujemy bez ograniczeń czasowych.
W jakim celu publikujemy listę członków i ich dane osobowe?
Lista członków wraz z danymi o nich:
ułatwia nawiązywanie kontaktów między osobami o podobnych zainteresowaniach badawczych oraz kontaktów między przedstawicielami mediów a członkami Towarzystwa,
pomaga kandydatom na członków PTNCE znaleźć osoby, które ich zarekomendują (tylko członkowie PTNCE mogą rekomendować kandydatów),
pozwala zorientować się, w jakich dziedzinach nauki działają członkowie PTNCE oraz z jakich krajów pochodzą, a to pozwala lepiej poznać specyfikę naszego towarzystwa,
pozwala zweryfikować autentyczność naszego towarzystwa i jego członków.
Kto administruje danymi osobowymi?
Sekretarz PTNCE, Agnieszka Żelaźniewicz przechowuje formularze zgłoszeniowe kandydatów na członków PTNCE oraz wszelką późniejszą korespondencję papierową i elektroniczną dotyczącą danych osobowych członków.
Skarbnik PTNCE, Judyta Nowak przetwarza dane dotyczące opłat członkowskich.
Prowadzący stronę internetową Towarzystwa, Krzysztof Kościński zarządza internetową bazą danych o członkach i udostępnianiem tych danych w formie Listy Członków na stronie internetowej.
W jaki sposób chronimy dane osobowe członków PTNCE?
Dostęp do internetowej bazy danych zawierającej dane osobowe członków jest zabezpieczony hasłami. Hasło umożliwiające odczyt wszystkich danych osobowych członków (również tych niedostępnych publicznie) znane jest tylko członkom Zarządu Towarzystwa. Hasło umożliwiające modyfikację internetowej bazy danych osobowych (w tym dodawanie i usuwanie danych) znane jest tylko osobie prowadzącej stronę internetową PTNCE – Krzysztofowi Kościńskiemu.
Adresy e-mailowe członków są na naszej stronie wyświetlane w sposób zapobiegający ich rozpoznanie przez roboty internetowe (znak @ w adresie e-mailowym jest zastąpiony wyrażeniem [q]).
Danych osobowych członków PTNCE nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym.
Z członkami PTNCE kontaktujemy się tylko drogą e-mailową.
Informacja końcowa:
Nasza Polityka Prywatności respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).

Kliknij znak @ przy nazwisku danej osoby, by napisać do niej email. Kliknij WWW przy nazwisku osoby, by przejść do jej strony internetowej.
W adresach emailowych członków PTNCE należy zastąpić wyrażenie [q] znakiem @.

1.Ines Adornetti
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
2.Anna Apanasewicz
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
3.Małgorzata Arlet
Instytut Antropologii, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
4.Anna Bańbura
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
5.Jakub Binter
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
6.Mateusz Blukacz
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
7.Thomas Bode
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV), Kolonia
8.Małgorzata Bonar
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
9.Martha Borras
University of St Andrews, St Andrews
10.Monika Boruta-Żywiczyńska-
11.Jeanne Bovet
Institute for Advanced Study, Tuluza
12.Łukasz Budzicz
Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
13.Alessandra Chiera
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
14.Anna Chmielińska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
15.Piotr Chruszczewski
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
16.Zsófia Csajbók
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
17.Wioletta Czernicka
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
18.Dariusz Danel
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
19.Francesco Ferretti
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
20.Martin Fieder
Department of Anthropology
University of Vienna, Wiedeń
21.Bernhard Fink
University of Göttingen, Getynga
22. W. Tecumseh Fitch
Department of Cognitive Biology
University of Vienna, Wiedeń
23.Natalia Frankowska
Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS, Warszawa
24.Andrzej Galbarczyk
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
25.Katarzyna Gałasińska-Grygorczuk
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS, Warszawa
26.Beata Glinkowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki, Łódź
27.Aleksandra Gomuła
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk, Wrocław
28.Jan Havlíček
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
29.Cleve Hicks-
30.Pavlína Hillerová-
31.Grażyna Jasieńska
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
32.Wiktoria Jędryczka
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
33.Peter K. Jonason
Department of General Psychology
Uniwersytet Padewski, Padwa
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
34.Kasper Kalinowski
Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
35.Katarzyna A. Kaszycka
Instytut Antropologii, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
36.Wilhelm Klatt
Institute of Psychology
University of Bern, Berno
37.Karel Kleisner
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
38.Magdalena Klimek
Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
39.Aleksandra Knapik
Komisja Nauk Filologicznych
Polska Akademia Nauk, Wrocław
40.Michał Kosakowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
41.Krzysztof Kościński
Instytut Antropologii, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
42.Marta Kowal
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
43.Jan Kozłowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
44.Marcin Langer
Instytut Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski, Katowice
45.Linda H. Lidborg
Department of Psychology
Durham University, Durham
46.Jitka Lindová
Faculty of Humanities
Uniwersytet Karola, Praga
47.Janek Lobmaier
Institute of Psychology
University of Bern, Berno
48.Jerzy Luty
Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
49.Wojciech Małecki
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
50.Urszula Marcinkowska
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
51.Michał Marzec-Remiszewski
Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
52.Jacek Mianowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
53.Magdalena Mijas
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
54.Karolina Miłkowska
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
55.Michał Misiak
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
56.Rafał Miśta
Instytut Studiów Społecznych
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
57.Judit Mokos
Department of Plant Systematics, Ecology and Theoretical Biology
Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt
58.Martyna Molak-Tomsia
Muzeum i Instytut Zoologii
Polska Akademia Nauk, Warszawa
59.Małgorzata Mucha
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Warszawski, Wrocław
60.Jagoda Nawrocka
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
61.Ilona Nenko
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
62.Wioletta Nowaczewska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
63.Tomasz Nowak
Department of Anthropology
Baylor University, Waco (Teksas)
64.Judyta Nowak-Kornicka
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
65.Juan Olvido Perea-Garcia
Narodowy Uniwersytet Singapuru, Singapur
66.Sylwester Orzechowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
67.Bogusław Pawłowski
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
68.Michał Pietruszewski
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
69.Barbara Pietrzak
Instytut Zoologii, Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
70.Katarzyna Pisanski
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
71.Justyn Piskorski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
72.Piotr Podlipniak
Instytut Muzykologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
73.Jan Poleszczuk
Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
74.Adam Putz
Institute of Psychology
University of Pécs, Pecz
75.Katarzyna Rogalska-Chodecka
Katedra Italianistyki, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
76.Jan Rybak
Zakład Metod Ilościowych
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
77.Pavel Šebesta
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
78.Marta Sibierska
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
79.Daniel Sokołowski
Department of Neuromedicine and Movement Science
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
80.Piotr Sorokowski
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
81.Rodrigo Juan Soto-Lopez
Departamento de Etología
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Meksyk
82.Zuzana Štěrbová
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
83.Ida Studzińska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Warszawski, Wrocław
84.Edit Szabó
University of Pécs, Pecz
85.Aleksandra Szczepańska
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
86.Aleksandra Szymków-Sudziarska
Instytut Psychologii, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Uniwersytet SWPS, Sopot
87.Konrad Talmont-Kamiński
Zakład Kognitywistyki Społecznej, Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
88.Aleksandra Tołopiło
Instytut Psychologii, Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS, Warszawa
89.Jitka Třebická Fialová
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
90.Vit Třebický
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
91.Petr Tureček
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
92.Maximilian von Andrian-Werburg
Institut Mensch-Computer-Median
Uniwersytet w Würzburgu, Würzburg
93.Sławomir Wacewicz
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Center for Language Evolution Studies
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
94.Jacek Wiewiorowski
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
95.Lidia Wojtycka
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
96.Przemysław Zdybek
Instytut Psychologii
Uniwersytet Opolski, Opole
97.Anna Ziomkiewicz-Wichary
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
98.Agnieszka Żelaźniewicz
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
99.Przemysław Żywiczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń