Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Lista członków PTNCE

Lista zawiera tylko tych członków PTNCE, którzy nadesłali formalne zgody na umieszczenie ich danych na publicznej stronie Towarzystwa. Lista będzie uzupełniana wraz z napływem zgód od pozostałych członków.

Nasza Polityka Prywatności
Nasza Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Czy zbieramy / przetwarzamy dane o użytkownikach strony PTNCE?
Nie zbieramy żadnych danych o użytkownikach naszej strony.
Nie stosujemy profilowania użytkownika.
Nie używamy ciasteczek (cookies).
Jak przetwarzamy dane osobowe członków naszego towarzystwa?
Zgodnie ze Statutem, kandydat na członka PTNCE przedkłada Zarządowi Towarzystwa formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane osobowe, m.in. nazwisko, e-mail, afiliację. Na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dwóch listów rekomendacyjnych Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa. Dane osobowe członków PTNCE zawarte w ich formularzach zgłoszeniowych są więc dostępne dla członków Zarządu PTNCE.
W formularzu zgłoszeniowym kandydat podaje również, czy i które z jego danych osobowych będą mogły zostać upublicznione na stronie internetowej PTNCE na liście członków. Dane te obejmują imię i nazwisko, afiliację (bez adresu pocztowego), adres e-mail, adres osobistej strony www. Członek PTNCE może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę. Napisz do nas, jeśli chcesz, by Twoje dane zostały zmienione, uzupełnione lub usunięte.
W przypadku braku żądania usunięcia danych osobowych przez ich właściciela, dane te przechowujemy bez ograniczeń czasowych.
W jakim celu publikujemy listę członków i ich dane osobowe?
Lista członków wraz z danymi o nich:
ułatwia nawiązywanie kontaktów między osobami o podobnych zainteresowaniach badawczych oraz kontaktów między przedstawicielami mediów a członkami Towarzystwa,
pomaga kandydatom na członków PTNCE znaleźć osoby, które ich zarekomendują (tylko członkowie PTNCE mogą rekomendować kandydatów),
pozwala zorientować się, w jakich dziedzinach nauki działają członkowie PTNCE oraz z jakich krajów pochodzą, a to pozwala lepiej poznać specyfikę naszego towarzystwa,
pozwala zweryfikować autentyczność naszego towarzystwa i jego członków.
Kto administruje danymi osobowymi?
Sekretarz PTNCE, Agnieszka Żelaźniewicz przechowuje formularze zgłoszeniowe kandydatów na członków PTNCE oraz wszelką późniejszą korespondencję papierową i elektroniczną dotyczącą danych osobowych członków.
Skarbnik PTNCE, Judyta Nowak przetwarza dane dotyczące opłat członkowskich.
Prowadzący stronę internetową Towarzystwa, Krzysztof Kościński zarządza internetową bazą danych o członkach i udostępnianiem tych danych w formie Listy Członków na stronie internetowej.
W jaki sposób chronimy dane osobowe członków PTNCE?
Dostęp do internetowej bazy danych zawierającej dane osobowe członków jest zabezpieczony hasłami. Hasło umożliwiające odczyt wszystkich danych osobowych członków (również tych niedostępnych publicznie) znane jest tylko członkom Zarządu Towarzystwa. Hasło umożliwiające modyfikację internetowej bazy danych osobowych (w tym dodawanie i usuwanie danych) znane jest tylko osobie prowadzącej stronę internetową PTNCE – Krzysztofowi Kościńskiemu.
Adresy e-mailowe członków są na naszej stronie wyświetlane w sposób zapobiegający ich rozpoznanie przez roboty internetowe (znak @ w adresie e-mailowym jest zastąpiony wyrażeniem [q]).
Danych osobowych członków PTNCE nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym.
Z członkami PTNCE kontaktujemy się tylko drogą e-mailową.
Informacja końcowa:
Nasza Polityka Prywatności respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).

Kliknij znak @ przy nazwisku danej osoby, by napisać do niej email. Kliknij WWW przy nazwisku osoby, by przejść do jej strony internetowej.
W adresach emailowych członków PTNCE należy zastąpić wyrażenie [q] znakiem @.

1.Ines Adornetti
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
2.Anna Apanasewicz
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
3.Małgorzata Arlet
Instytut Antropologii, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
4.Piotr Badyna
Instytut Historyczny
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
5.Anna Bańbura
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
6.Jakub Binter
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
7.Mateusz Blukacz
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
8.Thomas Bode
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV), Kolonia
9.Małgorzata Bonar
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
10.Martha Borras
University of St Andrews, St Andrews
11.Monika Boruta-Żywiczyńska-
12.Jeanne Bovet
Institute for Advanced Study, Tuluza
13.Łukasz Budzicz
Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
14.Alessandra Chiera
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
15.Anna Chmielińska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
16.Zsófia Csajbók
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
17.Anna Czarny
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
18.Dariusz Danel
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
19.Francesco Ferretti
Department of Philosophy
Roma Tre University, Rzym
20.Martin Fieder
Department of Anthropology
University of Vienna, Wiedeń
21.Bernhard Fink
University of Göttingen, Getynga
22. W. Tecumseh Fitch
Department of Cognitive Biology
University of Vienna, Wiedeń
23.Natalia Frankowska
Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS, Warszawa
24.Andrzej Galbarczyk
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
25.Beata Glinkowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki, Łódź
26.Jan Havlíček
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
27.Cleve Hicks-
28.Grażyna Jasieńska
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
29.Kasper Kalinowski
Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
30.Katarzyna A. Kaszycka
Instytut Antropologii, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
31.Wilhelm Klatt
Institute of Psychology
University of Bern, Berno
32.Karel Kleisner
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
33.Magdalena Klimek
Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
34.Michał Kosakowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
35.Krzysztof Kościński
Instytut Antropologii, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
36.Jan Kozłowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
37.Marcin Langer
Instytut Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski, Katowice
38.Linda H. Lidborg
Department of Psychology
Durham University, Durham
39.Janek Lobmaier
Institute of Psychology
University of Bern, Berno
40.Jerzy Luty
Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
41.Wojciech Małecki
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
42.Urszula Marcinkowska
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
43.Michał Marzec-Remiszewski
Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
44.Jacek Mianowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
45.Magdalena Mijas
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
46.Karolina Miłkowska
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
47.Michał Misiak
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
48.Rafał Miśta
Instytut Studiów Społecznych
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
49.Judit Mokos
Department of Plant Systematics, Ecology and Theoretical Biology
Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt
50.Martyna Molak-Tomsia
Muzeum i Instytut Zoologii
Polska Akademia Nauk, Warszawa
51.Małgorzata Mucha
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Warszawski, Wrocław
52.Ilona Nenko
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
53.Wioletta Nowaczewska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
54.Judyta Nowak
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
55.Michał Nowak
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
56.Tomasz Nowak
Department of Anthropology
Baylor University, Waco (Teksas)
57.Sylwester Orzechowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
58.Bogusław Pawłowski
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
59.Barbara Pietrzak
Instytut Zoologii, Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
60.Katarzyna Pisanski
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
61.Justyn Piskorski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
62.Tomasz Podlipniak
Instytut Muzykologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
63.Maciej Pokornowski-
64.Jan Poleszczuk
Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
65.Katarzyna Rogalska-Chodecka
Katedra Italianistyki, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
66.Jan Rybak-
67.Pavel Šebesta
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
68.Marta Sibierska
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
69.Daniel Sokołowski
Department of Neuromedicine and Movement Science
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
70.Piotr Sorokowski
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
71.Zuzana Štěrbová
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
72.Ida Studzińska
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Warszawski, Wrocław
73.Edit Szabó
University of Pécs, Pecz
74.Aleksandra Szymków-Sudziarska
Instytut Psychologii, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Uniwersytet SWPS, Sopot
75.Jolanta Świętojańska
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
76.Konrad Talmont-Kamiński
Zakład Kognitywistyki Społecznej, Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
77.Vit Třebický
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
78.Petr Tureček
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Karola, Praga
79.Sławomir Wacewicz
Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Center for Language Evolution Studies
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
80.Marcelina Węzik
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
81.Jacek Wiewiorowski
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
82.Przemysław Zdybek
Instytut Psychologii
Uniwersytet Opolski, Opole
83.Anna Ziomkiewicz-Wichary
Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk, Wrocław
84.Agnieszka Żelaźniewicz
Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
85.Przemysław Żywiczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń