Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Składki członkowskie

Opłaty członkowskie płatne są jednorazowo, w styczniu, za cały rok kalendarzowy lub dwa kolejne lata, a ich wysokość zależy od typu członkostwa oraz od długości opłacanego okresu.

Tabela Opłat Członkowskich
Okres opłaty Rodzaj składki Wysokość składki
Opłata roczna Składka zwykła 50 PLN
Składka studencka 30 PLN
Opłata za dwa kolejne lata* Składka zwykła 90 PLN
Składka studencka 50 PLN

*Obniżona płatność obowiązuje jedynie w przypadku opłacania składki z góry za dwa kolejne lata. Zaległości w płatności składek regulowane są wg standardowej stawki rocznej.

Opłat członkowskich należy dokonywać na konto Towarzystwa (mBank):
29 1140 2004 0000 3902 7915 3954