Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Jak zostać członkiem PTNCE?

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, wpisanie na Listę Członków odbywa się na pisemny Wniosek Kandydata, który poparty jest Listami Rekomendacyjnymi od dwóch obecnych Członków Towarzystwa.

Wnioski wraz z listami rekomendacyjnymi należy wysyłać na adres Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
Bogusław Pawłowski, prof. dr hab.
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław