Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Jak zostać członkiem PTNCE?

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, wpisanie na Listę Członków odbywa się na pisemny Wniosek Kandydata.

Wnioski należy wysyłać na adres Towarzystwa i adres Przewodniczącego Towarzystwa (link).