Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Szkoła Wiosenna 2017

IV Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej została zorganizowana w dniach 5-9.05.2017 przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce: miejscowość Studzienice.

Organizatorzy: dr hab. Piotr Sorokowski, Agata Groyecka, Michał Misiak, Agnieszka Sabiniewicz.

Temat przewodni: Metodologia i statystyka w badaniach ewolucyjnych.

Plan wydarzenia:

Piątek (5 maja)
– zajęcia warsztatowe, których tematem przewodnim jest zastosowanie statystyki w badaniach ewolucyjnych.

Sobota (6 maja)
– zajęcia warsztatowe, których tematem przewodnim jest zastosowanie statystyki w badaniach ewolucyjnych.

Niedziela (7 maja)
– zajęcia warsztatowe, których tematem przewodnim jest zastosowanie statystyki w badaniach ewolucyjnych.

Poniedziałek (8 maja)
– rano: zajęcia warsztatowe, których tematem przewodnim jest zastosowanie statystyki w badaniach psychologicznych.
– po południu: prace grupowe nad projektami badawczymi uczestników Szkoły.

Wtorek (9 maja)
– rano: prace grupowe nad projektami badawczymi zaproponawanymi przez prowadzących warsztaty.
– po południu: pożegnanie i zakończenie Szkoły.

Prowadzący zajęcia:

Dr hab. Maciej Karwowski, prof. AMG: kierownik Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Autor i redaktor naukowy dziewięciu książek oraz niemal stu artykułów naukowych, w tym kilkudziesięciu na tzw. liście JCR. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”.
https://scholar.google.pl/citations?user=Pn3vpgQAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr: dyrektor Instytutu Psychologii UWr. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR, w tym w najważniejszych z zakresu psychologii ewolucyjnej. Laureat licznych nagród i stypendiów. Prowadził badania terenowe w Afryce, Papui i w Amazonii.
https://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dr Anna Oleszkiewicz: adiunkt w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UWr i na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Autorka naukowych artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR.
https://scholar.google.pl/citations?user=HSV4W50AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska: adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości, KUL. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Laureatka licznych nagród i stypendiów naukowych.
https://scholar.google.pl/citations?user=KRnAj9kAAAAJ&hl=pl&oi=ao