Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Szkoła Wiosenna 2016

III Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej została zorganizowana w dniach 22-24.04.2016 przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski (22.04.2016) oraz Hala Szrenickiej w Szklarskiej Porębie (23-24.04.2016).

Organizatorzy: dr hab. Piotr Sorokowski, Michał Misiak, Anna Szala, Aleksandra Dziewulska.

Plan:

Piątek, 22 kwietnia (Wrocław):

12:00 – Spotkanie w Instytucie Psychologii UWr i powitanie uczestników.
12:15 – Warsztaty dotyczące publikowania artykułów naukowych. Wskazówki i porady dla autorów z perspektywy redaktora czasopisma (prof. dr hab. Bogusław Pawłowski).
13:45 – Przerwa.
15:00 – Warsztaty dotyczące projektowania i prowadzenia metaanaliz (dr hab. prof. AMG Maciej Karwowski).
16:30 – Przerwa obiadowa.
17:00 – Warsztaty dotyczące prowadzenia badań terenowych w populacjach tradycyjnych (dr hab. Piotr Sorokowski).
18:30 – Zakończenie zajęć.

Jeżeli uczestnicy zajęć wyrażą chęć, to przeniesiemy się w mniej oficjalne miejsce, aby lepiej się zapoznać i porozmawiać.

Sobota, 23 kwietnia (Szklarska Poręba):

Rano spotykamy się na dworcu PKP i przejeżdżamy razem do Szklarskiej Poręby. Cały dzień poświęcony będzie na dyskutowanie o projektach badawczych i innych pomysłach uczestników Szkoły. Prowadzący dołożą wszelkich starań, aby dogłębnie przeanalizować każdą propozycję i wesprzeć ją merytorycznie. Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że w ten sposób rozpoczynają się często wspólne projekty, które prowadzą do dalszej współpracy i wspólnych publikacji pomiędzy uczestnikami zajęć i prowadzącymi.

Niedziela, 24 kwietnia (Szklarska Poręba):

Rano, po śniadaniu, udajemy się na dworzec i wracamy wspólnie do Wrocławia.

Prowadzący zajęcia:

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski: kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący PTNCE, jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym w czołowych czasopismach naukowych (np. Nature). Recenzował kilkaset prac naukowych. Członek rady redakcyjnej w czasopiśmie Evolutionary Psychology.
https://scholar.google.pl/citations?user=oiJ7YNsAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dr hab. prof. AMG Maciej Karwowski: kierownik Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Autor i redaktor naukowy dziewięciu książek oraz niemal stu artykułów naukowych, w tym kilkudziesięciu na tzw. liście filadelfijskiej. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”.
https://scholar.google.pl/citations?user=Pn3vpgQAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dr hab. Piotr Sorokowski: kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UWr. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym w najważniejszych z zakresu psychologii ewolucyjnej. Laureat licznych nagród i stypendiów. Prowadził badania terenowe w Afryce, Papui i w Amazonii.
https://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dr Agnieszka Żelaźniewicz: świeżo upieczona Pani doktor, adiunkt w Katedrze Biologi Człowieka UWr. Mimo młodego wieku opublikowała prace m.in. w American Journal of Human Biology, Physiology & Behavior, Archives of Sexual Behavior.
https://scholar.google.pl/citations?user=0d2faTEAAAAJ&hl=en&oi=ao