Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Szkoła Wiosenna 2014

I Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej dla studentów i doktorantów została zorganizowana w dniach 25-27.04.2014 przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce: Wrocław, Instytut Psychologii (25.04.2014) oraz Szklarska Poręba, schronisko “Hala Szrenicka” (26-27.04.2014).

Organizatorzy: dr Piotr Sorokowski i Agnieszka Sabiniewicz.

Zajęcia prowadzili:
– prof. dr hab. Bogusław Pawłowski (Katedra Biologii Człowieka, UWr),
– prof. dr hab. Andrzej Szmajke (Instytut Psychologii UO),
– dr Dariusz Danel (Zakład Antropologii PAN),
– dr Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii, UWr).

Dodatkowe informacje:

Zajęcia rozpoczęły się we wrocławskim Instytucie Psychologii wykładem profesora Bogusława Pawłowskiego (Katedra Biologii Człowieka UWr), dotyczącym miejsca psychologii ewolucyjnej wśród nauk pokrewnych. W kolejnym wykładzie profesor Andrzej Szmajke (Instytut Psychologii UO) odniósł się do kryteriów fizycznej atrakcyjności sylwetki człowieka. Ostatnie zajęcia tego dnia poprowadził doktor Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr) na temat publikowania artykułów w zagranicznych czasopismach.

Następna, warsztatowa część Szkoły, miała miejsce w Szklarskiej Porębie, w schronisku Hala Szrenicka. Indywidualne pomysły na badania omawiane były w trzyosobowych zespołach, konsultowanych po kolei przez każdego z trzech prowadzących: dr Piotra Sorokowskiego, dr Dariusza Danela (Instytut Antropologii PAN) i prof. Pawłowskiego.

Na Szkołę Wiosenną zostało zakwalifikowanych 12 studentów i doktorantów, którzy zgłosili najciekawsze projekty badawcze z zakresu psychologii ewolucyjnej. Byli wśród nich przedstawiciele psychologii, pedagogiki, biologii i neurobiologii z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Poznania i Bydgoszczy.