Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Inne wydarzenia

Jako wydarzenie towarzyszące konferencji Evolang XII (16-19 kwietnia 2018 r. w Toruniu), 15 kwietnia odbyła się sesja PTNCE, na której referaty wygłosili: Rui Diogo oraz trzech członków PTNCE – Katarzyna Rogalska-Chodecka, Piotr Podlipniak oraz Marek Placiński:

Rui Diogo (Howard University USA): Links between Evolutionary Developmental Pathology, the Extended Evolutionary Synthesis, Systems biology, Behavior and Language: a unifying view of life and human evolution

Katarzyna Rogalska-Chodecka (UMK Toruń): How to get rid of linguistic bias in iterated learning experiments with human agents?

Piotr Podlipniak (UAM Poznań): The Baldwin effect as a possible mechanism in the evolution of human music

Marek Placiński (UMK Toruń): Word order in conversation

Więcej informacji