Log in
Polish Society for Human and Evolution Studies
PTNCE

Darwin Day 2022

In 2022, members of the Polish Society for Human and Evolution Studies (PTNCE) organise the Darwin Day.

Poznań

PTNCE and Faculty of Biology (UAM) invite for a popular science lecture:


Date: 14 February 2022 (Monday), 17:30-18:30.

Speaker: dr Mateusz Konczal (Wydział Biologii UAM)

Title: Czy czeka nas życie w planetarnym szpitalu? – perspektywa ewolucyjna

Platform: YouTube: https://youtu.be/vfopK6zbqKY

Organizers: Katarzyna A. Kaszycka (Faculty of Biology, UAM, PTNCE) and Jacek Radwan (Faculty of Biology).