Log in
Polish Society for Human and Evolution Studies
PTNCE

Darwin Day 2019

In 2019, the Polish Society for Human and Evolution Studies (PTNCE) organised the Darwin Day in Poznań, Toruń, and Wrocław.

Poznań

Organisers: Faculty of Biology (AMU) and Polish Society for Human and Evolution Studies.

Media patronage: To Tylko Teoria.

Date: 12 February 2019, 16:30-18:15.

Place: Aula Wydziału Biologii UAM, ul. Umultowska 89, Poznań.

Programme:

16:30-16:40 Opening
Prof. Katarzyna A. Kaszycka
Introduction
16:40-16:50 Darwin o wierze, Kościół o Darwinie
Prof. Jacek Radwan
16:50-17:00 Czy tekst Rdz 2,7 wyklucza ewolucję?
Rev. Prof. Janusz Nawrot
17:00-17:10 Zmagania ludzi Kościoła z ewolucją
Prof. Tomasz Polak
17:10-17:20 Ewolucja umysłu religijnego
Prof. Maciej Błaszak
Panel discussion
17:20-18:10 Ewolucja i wiara
M. Błaszak, J. Kozłowski, J. Nawrot, T. Polak, J. Radwan

Toruń

...

Wrocław

Organisers: Institute of Psychology at the University of Wrocław and Polish Society for Human and Evolution Studies.

Media patronage: To Tylko Teoria.

Date: 11-13 February 2019, 18:00.

Place: Aula Instytutu Psychologii UWr, ul. Dawida 1, Wrocław.

Programme:

February 11, 18:00 Ewolucja romantycznej miłości
Ph.D. Piotr Sorokowski
February 12, 18:00 Ewolucyjne meandry ludzkiej natury
Prof. Bogusław Pawłowski
February 13, 18:00 Wskrzeszanie mamutów, dinozaurów i neandertalczyków. O antycznym DNA
Ph.D. Martyna Molak-Tomsia

After each lecture there was a session of questions from the audience.

In addition, students of psychology and biology conducted workshops on the basics of biology and the biological foundations of psychology. Over 500 pupils from 9 primary schools in Wrocław took part in the workshops and learnt how natural selection works, where emotions come from and how the brain is built.