Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Dzień Darwina 2016

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji zorganizowało obchody Dnia Darwina w Poznaniu (12 lutego), Toruniu (11 i 12 lutego) oraz Wrocławiu (18 lutego).

Poznań

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Termin: 13 lutego 2016 r., 13:00-16:30.

Miejsce: Sala Posiedzeń w siedzibie PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań.

Program:

13:00-13:10 Otwarcie
dr hab. Jacek Wiewiorowski
13:10-13:30 Karol Libelt i recepcja myśli darwinowskiej w Poznaniu XIX wieku
mgr Jakub Linetty
13:40-14:10 O pochodzeniu człowieka. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że „człowiek pochodzi od małpy”
prof. Katarzyna A. Kaszycka
14:10-14:40
– ekspozycja druków ze zbiorów Biblioteki PTPN, ukazujących dyskusje wokół koncepcji Darwina w Poznaniu u schyłku XIX wieku,
– wystawa odlewów czaszek przodków człowieka z kolekcji Instytutu Antropologii UAM i prywatnych zbiorów jednego z prelegentów (KAK),
– wernisaż poznańskiej artystki Diany Lelonek, wykorzystującej w swoich pracach wątki ewolucyjne.
14:40-15:10 Postrzeganie atrakcyjności fizycznej jako przystosowanie ewolucyjne
dr hab. Krzysztof Kościński
15:20-15:50 O pochodzeniu zmysłu estetycznego. Co współczesne neuroestetyczne koncepcje sztuki zawdzięczają Darwinowi?
dr hab. Piotr Przybysz
16:00-16:30 Przyczyny wewnątrzrodzinnych zabójstw dzieci w świetle psychologii ewolucyjnej
dr hab. Justyn Piskorski

Toruń

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji, Katedra Filologii Angielskiej UMK, Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) UMK.

Termin: 11-12 lutego 2016 r.

Miejsce: Collegium Humanisticum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, ul. Bojarskiego 1, główny kampus UMK.

Organizatorzy przeprowadzili dwa 90-minutowe eksperymenty ilustrujące ewolucję języka.
Eksperyment 1 odbył się 11 lutego o godz. 12:00 i miał na celu odpowiedzieć na pytanie, czy jaskiniowcy mogliby się porozumieć z kosmitami.
Eksperyment 2 odbył się 12 lutego o godz. 12:15 i dotyczył możliwości porozumienia się z Mieszkiem I.

Uczestnicy eksperymentów uczyli się nazw owoców w nowym, fikcyjnym języku, a przy okazji zauważali reguły języka, np. związki pomiędzy kolorami i kształtami owoców a sylabami w ich nazwach. Tak jak język został opanowany przez jedną grupę uczestników (wraz z błędami), był przekazywany kolejnej grupie jako wzór do nauki. Gdy proces nauki przechodził do kolejnych grup uczniów, język zmieniał się – ewoluował.

Więcej informacji na stronie UMK

Reportaż w Telewizji Toruń

(Materiał źródłowy, czas: 14:34-17:03)

Wrocław

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Uniwersytet Wrocławski.

Termin: 18 lutego 2016 r., 16:00-19:00.

Miejsce: sala im. J. Czekanowskiego w Katedrze Biologii Człowieka UWr, ul. Kuźnicza 35, Wrocław.

Program:

16:00-17:00 Psychologia ewolucyjna – klucz do ludzkiego umysłu
prof. Bogusław Pawłowski
17:00-18:00 Zagadki naszej ewolucji – pochodzenie neandertalczyków w świetle najnowszych badań
dr Wioletta Nowaczewska
18:00-19:00 Po co kobietom piersi?
dr Agnieszka Żelaźniewicz