Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Dzień Darwina

„Dzień Darwina, ang. Darwin Day – święto obchodzone w wielu krajach mające na celu popularyzację teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego, stworzonej przez Charlesa Darwina. Obchodzone jest w rocznicę urodzin Darwina, 12 lutego.”

Wikipedia (dostęp: 26-03-2018)

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
uczestniczy w obchodach Dnia Darwina: