Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Konferencja PTNCE w Padwie 19-22 września 2023 r.

Z przyjemnością zapraszamy Wszystkich na konferencję PTNCE2023 w Padwie (Włochy), która odbędzie się w dniach 19-22 września 2023 roku.

Zapiszcie te daty w kalendarzach. Czekają Nas wspaniałe, owocne dyskusje oraz sympozja, a także ekscytujące wydarzenia towarzyskie.
Przyjmowanie abstraktów rozpocznie się już wkrótce. Termin składania abstraktów: 31 maja 2023 roku.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się już najlepsi badacze ewolucji, tacy jak:
Judith Burkhart, Hanna Kokko, Gil Rosenthal, David Schmitt, a także David Sloan Wilson (keynote speaker; online).

Tegoroczna konferencja odbędzie się we Włoszech, w historycznym mieście Padwa, położonym pomiędzy Weroną a Wenecją (30 km odległości). Padwa jest stosunkowo małym miastem. Znajduje się tu drugi najstarszy (>800 lat) uniwersytet we Włoszech. Jest to miasto kultury, pełne dziedzińców, kawiarni i barów na świeżym powietrzu, łatwo dostępne samolotem, pociągiem lub samochodem, z najbliższym lotniskiem w Wenecji oddalonym o dwa przystanki pociągiem.

Organizatorzy konferencji zaplanowali różne wydarzenia towarzyskie, w tym wycieczki po mieście i aperitivo.

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora, PK Jonason: ptnce2023@gmail.com.

Zachęcamy do informowania o konferencji swoich współpracowników i kolegów oraz wszystkich innych potencjalnie zainteresowanych osób.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.