Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Konferencja 2020

VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) została przeniesiona na wrzesień 2021 r.

Więcej informacji: Konferencja 2021