Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Konferencja 2019

VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) odbyła się w dniach 24-27 września 2019 r. w Pradze (Czechy).

Konferencja była współorganizowana przez PTNCE i Wydział Przyrodniczy na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Wykładowcami plenarnymi byli: Christine Caldwell, Jaroslav Flegr, Kristen Hawkes i Daniel Nettle.

Program konferencji

Książka abstraktów

Więcej informacji: VI Konferencja 2019