Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Konferencja 2018

V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) odbyła się w dniach 24-26 września 2018 r. w Warszawie.

Konferencja 2018 była współorganizowana przez PTNCE, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Galton Institute.

W konferencji uczestniczyło 69 osób; w tym czterech wspaniałych wykładowców plenarnych i dziewięcioosobowa ekipa organizacyjna. Reprezentowanych było siedem krajów. Proporcja kobiet do mężczyzn wyniosła 1,56 (61% kobiet i 39% mężczyzn).

Zaprezentowano 22 referaty i 17 posterów. Był też świetny panel dyskusyjny na temat popularyzacji nauki w kontekście ewolucji człowieka.

Wykładowcami plenarnymi byli: Russell Gray, Wolfgang Haak, Jan Havlíček i Grażyna Jasieńska.

Russell Gray
Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena
Tytuł wykładu: The cultural evolution of religion.


Wolfgang Haak
Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena
Tytuł wykładu: Europe’s genetic prehistory.


Jan Havlíček
Uniwersytet Karola, Praga
Tytuł wykładu: MHC, mate choice and reproduction.


Grażyna Jasieńska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Tytuł wykładu: Evolutionary perspective on women’s reproduction and health.


Komitet organizacyjny:
Martyna Molak, Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk; przewodnicząca komitetu
Mateusz Baca, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Karolina Doan, Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk
Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka, Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk
Danijela Popović, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Konrad Talmont-Kamiński, Uniwersytet w Białymstoku

Wolontariuszki:
Aleksandra Fesiuk, Uniwersytet Warszawski
Karolina Porębna, Uniwersytet Warszawski
Weronika Tomaka, Uniwersytet Warszawski

Zwycięzcy konkursów:
Najlepszy referat:
Yitzchak Ben MochaHumans conceal sex across cultures. But why?
Najlepszy plakat:
Aleksandra Poniewierska, Aleksandra Szczepańska, Mateusz KościckiA synthetic view of the origins of language

Program konferencji

Książka abstraktów