Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Konferencja 2015

II Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) odbyła się w dniach 21-23 września 2015 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja zorganizowana została przez PTNCE oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Katarzyna Kaszycka, Kierownik Zakładu Ekologii Ewolucyjnej Człowieka UAM. Program konferencji obejmował 7 sesji z 30 ustnymi prezentacjami i blisko 20 posterami, zaprezentowanymi 70 uczestnikom i słuchaczom, z czego 15 pochodziło z zagranicy. Konferencję zakończyła wycieczka na Ostrów Lednicki, która odbyła się 24 września.

Wykładowcami plenarnymi byli: W. Tecumseh Fitch, Anthony Little, Wojciech Makałowski i Brigitte Senut.

W. Tecumseh Fitch
Biolog ewolucyjny i kognitywista. University of Vienna, Austria.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucja i nerwowa podstawa poznania i komunikacji. Biolingwistyka. Bioakustyka: fizjologia i odbiór wokalizacji kręgowców (w tym mowy ludzkiej). Ewolucja systemów komunikacji zwierząt, w tym mowy, języka i muzyki. Biomuzykologia. Biologia teoretyczna. Sonifikacja. Biologia i estetyka.

Tytuł wykładu: Dendrophilia and the evolution of music and language.


Anthony Little
Psycholog ewolucyjny. University of Stirling, Wielka Brytania.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucyjne podejścia do percepcji ludzkiej twarzy: dobór płciowy i atrakcyjność twarzy, międzyosobnicze zróżnicowanie preferencji dla twarzy, międzykulturowe podobieństwa i różnice, biologiczne i kulturowe uwarunkowania zmienności preferencji.

Tytuł wykładu: Beauty in the eye of the beholder: Evolution and variability in face preferences.


Wojciech Makalowski
Biolog ewolucyjny i bioinformatyk. Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Niemcy.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucja molekularna. Ewolucja genomów: wpływ transpozonów na genom gospodarza. Ewolucja intronów. Medycyna ewolucyjna: Koewolucja pasożyta i żywiciela w chorobach tropikalnych. Historia myśli ewolucyjnej.

Tytuł wykładu: Treasure hidden in the genome.


Brigitte Senut
Paleontolog z Muséum National d’Histoire Naturelle, Paryż, Francja.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucja małp człekokształtnych (miocen i pliocen) i pochodzenie człowieka, dychotomia między małpami a ludźmi, ewolucja typów lokomocji u naczelnych i początki dwunożności człowiekowatych.

Tytuł wykładu: Hominid origins: where and when?


Więcej informacji: II Konferencja 2015.