Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Konferencja 2014

I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) odbyła się w dniach 23-25 października 2014 r. we Wrocławiu. Konferencja zatytułowana „Człowiek w ewolucyjnej perspektywie” zorganizowana została przez PTNCE oraz Katedrę Biologii Człowieka UWr. Konferencja odbywała się w Collegium Anthropologicum przy Kuźniczej 35 oraz w budynku D1 Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, Kierownik Katedry Biologii Człowieka U.Wr.

W konferencji wzięło udział ok. 80 uczestników z różnych krajów, ale głównie z Polski, Czech i Wielkiej Brytanii (byli też uczestnicy z Niemiec, a nawet z Australii). Konferencja miała bardzo interdyscyplinarny charakter. Celem bowiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji jest stowarzyszenie badaczy z różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych ewolucyjną perspektywą w badaniach nad biologią, ekologią, zachowaniem i kulturą człowieka.

Konferencja otwarta została w naszej przepięknej Auli Leopoldina przez Prorektora do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Adama Jezierskiego.

Wykłady plenarne wygłosili: David Perrett, Ruth Mace i Chris Stringer.

David Perrett jest profesorem psychologii w University St. Andrews (GB), gdzie między innymi kieruje zespołem zajmującym się rozpoznawaniem twarzy i postrzeganiem atrakcyjności twarzy (Perception Lab). Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych psychologów, którzy w swoich badaniach stosują ewolucyjne podejście. Jego portret znalazł się w poczcie największych współczesnych uczonych Brytyjskich w National Gallery w Londynie.
Ruth Mace jest profesorem antropologii ewolucyjnej w University College of London (UCL) gdzie kieruje zespołem zajmującym się ekologią ewolucyjną człowieka. Jej zainteresowania naukowe to demografia ewolucyjna, historie strategii życiowych, filogenetyczne podejście do kultury i języka, badanie systemów społecznych, kooperacji i rywalizacji w obrębie rodziny i w różnych grup społecznych.
Christopher Stringer jest profesorem w Natural History Museum w Londynie, gdzie kieruje badaniami nad pochodzeniem człowieka współczesnego. To brytyjski antropolog, który jest jednym z głównych zwolenników afrykańskiej kolebki pochodzenia człowieka współczesnego.

Zasadnicza część referatów i plakatów była w języku angielskim (tylko dwa referaty i jeden plakat były w języku polskim). Prezentacje naukowe zostały podzielone na siedem tematycznych sesji, obejmujących następujące obszary:

  1. Antropogeneza, prehistoryczne i historyczne populacje.
  2. Ewolucyjne podejście do ludzkiej atrakcyjności.
  3. Ewolucyjna fizjologia i psychologia.
  4. Strategie rozrodcze i płodność.
  5. Zachowania społeczne z ewolucyjnej perspektywy.
  6. Kultura, ekonomia i prawo.
  7. Lingwistyka i ewolucja.

Ponadto 24.X.2014 odbyła się interesująca sesja plakatowa.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć oraz szczegółami tego wydarzenia na stronie
Konferencja 2014.