Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko
dla wyróżniającego się młodego naukowca

Nagroda została ustanowiona 29 września 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu PTNCE dla upamiętnienia Profesora Jana Strzałko – uczonego i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowcy antropologii biologicznej, ewolucjonizmu, anatomii i fizjologii człowieka oraz ekologii człowieka na Wydziale Biologii, autora licznych publikacji naukowych, haseł do encyklopedii i słowników, a także redaktora i współautora książek i podręczników, wieloletniego Redaktora Naczelnego (1986–2011) czasopisma naukowego Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, członka PTNCE zasłużonego w „powołaniu do życia” Towarzystwa, czołowej postaci polskiej antropologii.

Więcej o prof. Janie Strzałko

Regulamin Nagrody

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) dla młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora za wyróżniające osiągnięcia publikacyjne. Zgłaszane do Nagrody publikacje muszą uwzględniać ewolucyjny aspekt w badaniach nad człowiekiem oraz charakteryzować się oryginalnością i innowacyjnością. Kandydatem do Nagrody może być członek PTNCE do 35. roku życia (w momencie zgłoszenia) lub nie więcej niż 5 lat po otrzymaniu stopnia doktora (PhD). W przypadku kobiet wychowujących dziecko maksymalny wiek kandydatek zostaje przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy za każde dziecko.

Kandydat może sam złożyć aplikację albo może zostać nominowany przez samodzielnego pracownika naukowego. W drugim przypadku wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać pisemne uzasadnienie takiej rekomendacji oraz zgodę rekomendowanego kandydata.
Wymagane dokumenty:
– Zwięzłe CV kandydata wraz ze: zdjęciem, datą urodzenia, datą nadania stopnia doktora, datą/rokiem wstąpienia do PTNCE, edukacją/wykształceniem, doświadczeniem naukowym i badawczym (stypendia, granty) oraz wskaźnikiem Hirscha.
– Spis 10 najważniejszych publikacji (kandydaci do Nagrody powinni być pierwszymi autorami co najmniej połowy przesłanych prac), wraz ze wskaźnikiem cytowań / IF czasopism.
– Pliki PDF pięciu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach z ostatnich 5 lat (prosimy nazwać pliki zwięzłym tytułem pracy i datą publikacji).
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Przewodniczącego Kapituły, a kopię – na oficjalny adres PTNCE (kaszycka@amu.edu.pl, ptnce@ptnce.pl) w terminie od 1 do 31 października każdego roku.

Laureat Nagrody im. Profesora Jana Strzałko będzie wyłaniany w drodze konkursu przez Kapitułę Nagrody. Kapituła jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas trwania kadencji powołującego ją Zarządu i składa się z pięciu samodzielnych pracowników naukowych (osoby z i spoza Zarządu). Jeden z członków Kapituły zostaje wybrany jej Przewodniczącym.

Uroczyste ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody im. Profesora Jana Strzałko następuje na ogólnym forum podczas dorocznej konferencji PTNCE we wrześniu kolejnego roku. W ramach Nagrody zwycięzca otrzymuje:
– Zaproszenie do wygłoszenia specjalnego półgodzinnego wykładu, podczas którego Laureat Nagrody zaprezentuje swoje osiągnięcia naukowe;
– Voucher prezentowy o wartości 100 Euro;
– Zwolnienie z opłaty wpisowej na konferencji, na której wręczana będzie nagroda;
– Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej przez dwa kolejne lata;
– Dyplom uznania.

Laureat Nagrody wybierany jest co roku. Kapituła Nagrody może jednak odstąpić w danym roku od wyłonienia laureata.

Skład Kapituły Nagrody w latach 2021–2025

1. Katarzyna A. Kaszycka (Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) –
    Przewodnicząca
2. Krzysztof Kościński (Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
3. Urszula Marcinkowska (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
4. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski)
5. Przemysław Żywiczyński (Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Laureaci Nagrody

2022

– Juan Olvido Perea-Garcia (Narodowy Uniwersytet Singapuru)

Osiągnięcia publikacyjne:

 • Danel, D. P., Wacewicz, S., Lewandowski, Z., Żywiczyński, P., Perea-Garcia, J. O. (2018). Humans do not perceive conspecifics with a greater exposed sclera as more trustworthy: a preliminary cross-ethnic study of the function of the overexposed human sclera. Acta Ethologica, 21, 203-208
 • Perea-García, J. O., Kret, M. E., Monteiro, A., Hobaiter, C. (2019). Scleral pigmentation leads to conspicuous, not cryptic, eye morphology in chimpanzees. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116, 19248-19250
 • Danel, D. P., Wacewicz, S., Kleisner, K., Lewandowski, Z., Kret, M. E., Żywiczyński, P., Perea-Garcia, J. O. (2020). Sex differences in ocular morphology in Caucasian people: a dubious role of sexual selection in the evolution of sexual dimorphism of the human eye. Behavioral Ecology and Sociobiology, 74, 1-10
 • Perea-García, J. O., Danel, D. P., Monteiro, A. (2021). Diversity in Primate External Eye Morphology: Previously Undescribed Traits and Their Potential Adaptive Value. Symmetry, 13, 1270
 • Perea-García, J. O., Ramarajan. K., Kret, M. E, Hobaiter, C., Monteiro, A. (2022). Ecological factors are likely drivers of variation in eye shape and coloration patterns across anthropoid primates, Scientific Reports, 12, 17240
2021

Kapituła Nagrody nie wyłoniła zwycięzcy za rok 2021

2020

– Jitka Fialová (Uniwersytet Karola, Praga)

Osiągnięcia publikacyjne:

 • Fialová, J., Třebický, V., Kuba, R., Stella, D., Binter, J., Havlíček, J. (2020). Losing stinks! The effect of competition outcome on body odour quality. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 375, 20190267
 • Fialová, J., Havlíček, J., Hoffmann, R., Roberts, S. C. (2019). The effect of complete caloric intake restriction on human body odour quality. Physiology and Behavior, 210, 112554
 • Sorokowska A., Sorokowski, P., Hilpert, P., Cantarero, K., Frackowiak, T., Ahmadi, K., Alghraibeh, A. M., Aryeetey, R., Bertoni, A., Bettache, K., Blumen, S., Błażejewska, M., Bortolini, T., Butovskaya, M., Castro, F.N., Centikaya, H., Cunha, D., David, D., David, O.A., Dileym, F. A., del Carmen, A., Espinosa, D., Donato, S., Dronova, D., Dural, S., Fialová, J., … (2017). Preferred interpersonal distance: a global comparative analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48(4), 577-592
 • Havlíček, J., Třebický, V., Valentova, J.V., Kleisner, K., Akoko, R.M., Fialová, J., Jash, R., Kočnar, T., Pereira, K. J., Štěrbová, Z., Varella, M.A., Vokurková, J., Vunan, E., Roberts, S.C. (2017). Men's preferences for women's breast size and shape in four cultures. Evolution and Human Behavior. 38, 217-226
 • Fialová, J., Roberts, S.C., Havlíček, J. (2016). Consumption of garlic has positive effect on axillary body odor. Appetite, 97, 8-15
2019

– Katarzyna Pisanski (Uniwersytet Wrocławski)

Osiągnięcia publikacyjne:

 • Pisanski, K., Bryant, G. (2019). The evolution of voice perception. In The Oxford Handbook of Voice Studies, N.S. Eidsheim & K.L. Meizel (Eds.). New York, NY: Oxford University Press
 • Pisanski, K., Oleszkiewicz, A., Płachetka, J., Gmiterek, M., Reby, D. (2018). Voice pitch modulation in human mate choice. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, B 20181634 (doi: 10.1098/rspb.2018.1634)
 • Pisanski, K., Kobylarek, A., Jakubowska, L., Nowak, J., Walter, A., Błaszczyński, K., Kasprzyk, M., Łysenko1, K., Sukiennik, I., Piątek, K., Frąckowiak, T., Sorokowski, P. (2018). Multimodal stress detection: Testing for covariation in vocal, hormonal and physiological responses to Trier Social Stress Test. Hormones and Behavior, 106, 52–61
 • Pisanski, K., Cartei, V., McGettigan, C., Raine, J., Reby, D. (2016). Voice modulation: A window into the origins of human vocal control? Trends in Cognitive Sciences, 20(4), 304–318 (doi: 10.1016/j.tics.2016.01.002)
 • Pisanski, K., Fraccaro, P.J., Tigue, C.C., O’Connor, J.J.M., Röder, S, Andrews, W.P, Fink, B., DeBruine, L.M., Jones, B.C., Feinberg, D.R. (2014). Vocal indicators of body size in men and women: a meta-analysis. Animal Behaviour, 95, 89–99 (doi: 10.1016/j.anbehav.2014.06.011)
2018

– Vít Třebický (Uniwersytet Karola, Praga)

Osiągnięcia publikacyjne:

 • Třebický V., Saribay S. A., Kleisner K., Akoko R. M., Kočnar T., Valentova J. V., … Havlíček J. (2018). Cross-Cultural Evidence for Apparent Racial Outgroup Advantage: Congruence between Perceived Facial Aggressiveness and Fighting Success. Scientific Reports, 8(1), 9767
 • Havlíček J., Třebický V., Valentova J. V., Kleisner K., Akoko R. M., Fialová J., … Roberts S. C. (2017). Men’s preferences for women’s breast size and shape in four cultures. Evolution and Human Behavior, 38, 217–226 (link)
 • Třebický V., Fialová J., Kleisner K., Havlíček J. (2016). Focal Length Affects Depicted Shape and Perception of Facial Images. Plos One, 11(2), e0149313 (link)
 • Little, A. C., Třebický V., Havlíček J., Roberts S. C., Kleisner, K. (2015). Human perception of fighting ability: facial cues predict winners and losers in mixed martial arts fights. Behavioral Ecology, 26, 1470–1475 (link)
 • Třebický V., Havlíček J., Roberts S. C., Little A. C., Kleisner K. (2013). Perceived aggressiveness predicts fighting performance in mixed-martial-arts fighters. Psychological Science, 24(9), 1664–72 (link)
2017

– Agnieszka Sorokowska (Uniwersytet Wrocławski)

Osiągnięcia publikacyjne:

 • Sorokowska A., Pellegrino R., Butovskaya M., Marczak M., Niemczyk A., Huanca T., Sorokowski P. (2017) Dietary customs and food availability shape the preferences for basic tastes: A cross-cultural study among Polish, Tsimane' and Hadza societies. Appetite 116: 291–296
 • Sorokowska A. (2013). Assessing personality on the basis of body odor: differences between children and adults. Journal of Nonverbal Behavior 37: 153–163
 • Sorokowska A., Sorokowski P., Hummel T., Huanca T. (2013). Olfaction and environment: Tsimane' of Bolivian rainforest have lower threshold of odor detection than industrialized German people. PLoS One 8(7): e69203
 • Sorokowska A. (2013). Seeing or smelling? Assessing personality on the basis of different stimuli. Personality and Individual Differences 55: 175–179
 • Sorokowska A., Sorokowski P., Szmajke A. (2012). Does personality smell? Accuracy of personality assessments based on body odour. European Journal of Personality 26: 496–503