PTNCE 2015 w Poznaniu

Strona główna O konferencji Wykładowcy plenarni  Program  Lokalna organizacja  Zdjęcia 

Kontakt: ptnce@ptnce.pl

W. Tecumseh Fitch
Biolog ewolucyjny i kognitywista. University of Vienna, Austria.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucja i nerwowa podstawa poznania i komunikacji. Biolingwistyka. Bioakustyka: fizjologia i odbiór wokalizacji kręgowców (w tym mowy ludzkiej). Ewolucja systemów komunikacji zwierząt, w tym mowy, języka i muzyki. Biomuzykologia. Biologia teoretyczna. Sonifikacja. Biologia i estetyka.

Tytuł wykładu: Dendrophilia and the evolution of music and language.


Anthony Little
Psycholog ewolucyjny. University of Stirling, Wielka Brytania.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucyjne podejścia do percepcji ludzkiej twarzy: dobór płciowy i atrakcyjność twarzy, międzyosobnicze zróżnicowanie preferencji dla twarzy, międzykulturowe podobieństwa i różnice, biologiczne i kulturowe uwarunkowania zmienności preferencji.

Tytuł wykładu: Beauty in the eye of the beholder: Evolution and variability in face preferences.


Wojciech Makalowski
Biolog ewolucyjny i bioinformatyk. Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Niemcy.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucja molekularna. Ewolucja genomów: wpływ transpozonów na genom gospodarza. Ewolucja intronów. Medycyna ewolucyjna: Koewolucja pasożyta i żywiciela w chorobach tropikalnych. Historia myśli ewolucyjnej.

Tytuł wykładu: Treasure hidden in the genome.


Brigitte Senut
Paleontolog z Muséum National d’Histoire Naturelle, Paryż, Francja.

Zainteresowania badawcze:
Ewolucja małp człekokształtnych (miocen i pliocen) i pochodzenie człowieka, dychotomia między małpami a ludźmi, ewolucja typów lokomocji u naczelnych i początki dwunożności człowiekowatych.

Tytuł wykładu: Hominid origins: where and when?


Odwiedzin:   (od 10-12-2014) Projekt strony: Katarzyna A. Kaszycka, wykonanie: Krzysztof Kościński