Jak zostać członkiem?

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, wpisanie na Listę Członków odbywa się na pisemny wniosek  Kandydata  (Formularz Zgloszeniowy),  który poparty jest listami rekomendacyjnymi (List Rekomendacyjny) od dwóch obecnych Członków Towarzystwa.

Wnioski wraz z listami rekomendacyjnymi należy wysyłać na adres Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
Bogusław Pawłowski, prof. dr hab.
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław